sobota, 14 lipca 2018

Kto dostanie zasiłek pogrzebowy?

Kontynuując wątek porad prawnych dziś na blogu zamieszczam artykuł Arka Czapli dotyczący zasiłków pogrzebowych. Śmierć to smutna sprawa, ale dotyka każdego dlatego warto wiedzieć!

Autor: Arek Czapla

Na zasiłek pogrzebowy może liczyć osoba, która pokryła koszty pochówku. Nie musi to być członek rodziny zmarłego. Tak więc prawo do zasiłku pogrzebowego będzie także przysługiwało:


  • partner życiowy, niebędący małżonkiem;
  • pracodawca;
  • dom pomocy społecznej;
  • gmina;
  • powiat;
  • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Uwaga! Ale pod warunkiem, że zapłaci za pogrzeb.

W sytuacji, gdy koszty są pokrywane przez dwie lub więcej osób, zasiłek pogrzebowy jest między nimi dzielony. Jeśli np. żona, będąca wdową po zmarłym mężu, w całości opłaciła pogrzeb, to wtedy otrzyma zasiłek w pełnej wysokości, ale gdyby jednak pokryła jedynie część kosztów, a za resztę zapłacił np. brat zmarłego, to oboje dostaną świadczenie proporcjonalnie do poniesionych kosztów.
 


Wysokość zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w stałej kwocie ryczałtowej. Od marca 2011 r. wynosi ona 4000 zł, a to oznacza, że nawet jeśli cena pogrzebu była wyższa, to osoba, która go sfinansowała, dostanie tylko tyle.

Uwaga! Jeśli jest to członek rodziny zmarłego, to otrzyma 4000 zł takie wtedy, gdy za pochówek zapłaci mniej.

Natomiast inne osoby lub instytucje mogą otrzymać zwrot kosztów pogrzebu w udokumentowanej wysokości (nieprzekraczającej kwoty zasiłku).

Gdyby zaś pogrzeb zorganizowało na swój koszt państwo albo organizacja polityczna lub społeczna i jednocześnie część wydatków sfinansował członek rodziny zmarłego, to zasiłek pogrzebowy będzie wtedy przysługiwał wyłącznie bliskiemu i otrzyma on go w pełnej wysokości (czyli 4000 zł) od poniesionych wydatków.
 

Kiedy należy się zasiłek pogrzebowy?

Pieniądze należą się w razie śmierci ubezpieczonego, a więc osoby, która podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Taką jest m.in. bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy.

Świadczenie przysługuje także w razie zgonu osoby pobierającej emeryturę lub rentę oraz niepobierającej tych świadczeń, ale spełniającej warunki do ich uzyskania. Zostanie ono wypłacone także po ustaniu ubezpieczenia, jeśli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Uwaga! Fakt, ze zmarły nie był ubezpieczony, nie przekreśla prawa do zasiłku pogrzebowego, który zostanie wypłacony pod warunkiem, że członek rodziny, który sfinansował pochówek, podlegał ubezpieczeniu lub pobierał rentę albo emeryturę.
 

Kto wypłaca zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest przez oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o jego wypłatę. Aby otrzymać pieniądze, należy w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, której pogrzeb sfinansowaliśmy, złożyć odpowiedni wniosek (druk Z-12).

Uwaga! Wraz z nim składa się skrócony akt zgonu, rachunki związane z pochówkiem (trumna, usługa domu pogrzebowego, itp.), dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (np. dowód osobisty), ew.dowód naszego ubezpieczenia (np. pismo pracodawcy). Pieniądze otrzymamy w ciągu ok. 2 tygodni.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Najpopularniejsze teksty miesiąca